Mr. Pit - Wywiad specjalnie Dla CubeStage.pl

известные картины и новости из мира искусства

 Za nami rok 2013, jaki był on dla Ciebie w kategoriach muzycznych? Jakie jest Twoje top 5 ulubionych tracków zeszłego roku?

Zawsze koncentruję się na swoich produkcjach i w 2013 nie było wyjątku. Ważny był dla mnie “Cath me”, wydany w Armadzie i na kompilacji Markusa Schulza “Buenos Aires”. Remiksowałem również singiel Bobiny “Basque the dog”, w którym to remiksie chciałem dodać nieco techowego klimatu. Jeśli chodzi o top 5 ulubionych tracków to dość ciężkie zadanie, ale pośród wielu, które mógłbym wymienić, najważniejsze z moich setów to...

Czytaj więcej...

mr. pit cubestage.pl

2013 had ended, how was it for You in terms of music? Can You tell us your 5 most favourite tracks of past year?

I am always focused on my music productions and 2013 was no exception on this. The highlight of last year was my track called “Catch Me” which was released on Armada and it has been featured on Buenos Aires city compilation by Markus Schulz. I've also remixed Bobina’s single “Basque the Dog” trying to put a "tech" stamp on the original track. It's a tough task to name only 5 of my favorite tracks, but among the many I can mention some of the biggest tracks in my sets...

Read More...