Regulamin portalu

известные картины и новости из мира искусства

1. Korzystając z portalu CubeStage.pl akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązujesz się ich przestrzegać. 

2. Konto użytkownika uprawnia do przeglądania galerii fotograficznych umieszczonych w serwisie CubeStage.pl, korzystania z forum dyskusyjnego, przeglądania wszystkich informacji umieszczonych w serwisie CubeStage.pl oraz dodawania komentarzy. 

3. Korzystanie z systemu jest bezpłatne, CubeStage.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat w przyszłości. 

4. Korzystanie z usług portalu CubeStage.pl i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. 

5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów w i firm.

6. Administracja CubeStage.pl nie udostępnia danych personalnych użytkowników wortalu osobom trzecim lub innym podmiotom, niezwiązanym z działalnością wortalu.

7. Korzystając z zawartości CubeStage.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych za pośrednictwem formularza lub w inny sposób.

8. Dane, o których mowa w pkt.7 to w szczególności: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, nr. dowodu osobistego.

9. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych oraz  prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości edycji swojego profilu. 

10. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż konto zostaje usunięte z przyczyn technicznych.

11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety. 

12. W przypadku, gdy Użytkownik podejmuje działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez CubeStage.pl  za niepożądane, portal CubeStage.pl może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu. 

13. CubeStage.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika z systemu bez podania przyczyny, w szczególności gdy Użytkownik konta korzysta z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem. 

14. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez CubeStage.pl konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta Użytkowników oraz wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika. 

15. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym momencie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Usunięcie konta następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza w profilu Użytkownika. 

16. Wszelkie ewentualne promocje, konkursy i nagrody będą w miarę możliwości dostosowywane do udostępnionych przez Użytkownika danych tj. wieku, płci, zainteresowań itp. 

17. CubeStage.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub częściowo w dowolnym terminie. 

Forum dyskusyjne

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Administrator oraz moderatorzy mają prawo usunąć posty oraz określone tematy jeżeli naruszają one godność innych użytkowników forum , są wulgarne, obraźliwe i bezsensowne, mają przesłanki rasistowskie, faszystowskie i innych głupich ideologii, obrażają swoją treścią innych ludzi, nie szanują wartości religijnych oraz narodowościowych .

Złamanie tych zasad może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych. 

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Partnerzy

Audiolake Festival

Na czasie

Above & Beyond feat. Richard Bedford - Northern Soul

Klasyk

Fritz & Paul Kalkbrenner - Sky and Sand (Original Mix)

After Movie

Electronic Family 2017 Official Aftermovie