Informacje organizacyjne A State Of Trance 2018 Gliwice!

известные картины и новости из мира искусства

A State Of Trance 850 w Gliwicach odbędzie się 30 maja! Będzie to z pewnością jeden z największych eventów nie tylko tego roku, ale również ostatnich lat, gdyż Armin van Buuren powraca po ośmiu latach do Polski ze swoim projektem A State Of Trance. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w nowoczesnej, gliwickiej Arenie. Poniżej prezentujemy garść cennych informacji organizacyjnych, z którymi obowiązkowo powinien zapoznać się każdy uczestnik ASOT 850 w Gliwicach!

Kochani, pamiętajcie, że jest to absolutna premiera tego niesamowitego obiektu Arena Gliwice. Jeśli wystąpią jakieś niedogodności prosimy o wyrozumiałość.

TIME-TABLE MAIN STAGE
20:00 ‐ OTWARCIE BRAM
22:00 ‐ 23:00 Ruben De Ronde B2B RODG
23:00 ‐ 00:00 KhoMha
00:00 ‐ 01:00 Dash Berlin
01:00 ‐ 03:00 Armin van Buuren
03:00 ‐ 04:00 John O’Callaghan
04:00 ‐ 05:00 Arctic Moon B2B Indecent Noise
05:00 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Mapka znajduje się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nią.

asot a state of trance 2018 gliwice hala mapka mapa plan info vip

___________

APLIKACJA WOOV!
Znajdź swoich przyjaciół, zobacz, kto gra i zawsze wiedz, co się dzieje na A State Of Trance 850 - Gliwice. Wskakuj, startuj i zacznij odkrywać czym jest Woov. Aplikacja będzie miała swoją premierę po raz pierwszy na polskim evencie!
Aplikację na system android oraz IOS pobierzecie pod tym linkiem:

-> woov.com/Asot850

Ważne informacje organizacyjne:

OTWARCIE BRAM:
- 20:00 wszystkie wejścia z biletami na sektor A/B, C (standard), zapraszamy na tę godzinę,
- 20:30 wejścia media, press,
- 21:00 wejścia VIP, SKY BOX.

UWAGA! Wyjście z imprezy równa się z utratą ważności biletu.


Osoby, które wygrały bilet w konkursach będą musiały zweryfikować tożsamość przed wejściem ważnym dokumentem.
Osoby znajdujące się na sektorze C nie mogą zejść na sektor A/B i odwrotnie.


Przy głównym wejściu A na terenie imprezy masowej znajdować się będzie recepcja oznakowana jako informacja, gdzie osoby szukające pomocy będą mogły ją uzyskać zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

APARATY I KAMERY:
Na teren imprezy nie można wnosić profesjonalnych bądź półprofesjonalnych aparatów fotograficznych, tyczy się to również kamer typu GoPro. Nie można wnosić również selfiesticków. Można natomiast wnieść powerbank.

MERCHANDISE:
Na sektorze A/B oraz C znajdować się będą oficjalne sklepy, gdzie będziecie mogli zakupić oficjalne gadżety ASOT 850 typu koszulka czy bluza i inne, a także płyty CD Armina van Buurena i jego marki ASOT, które oficjalnie wydaje w Polsce Sony Music Poland oraz Prologic Music.

SZATNIE:

20:00 otwarcie szatni.
Szatnie znajdują się na każdym poziomie z wyłączeniem płyty. Szatnie są płatne i obsługuje je operator hali Gliwice. Za każdą rzecz pozostawioną w szatni pobierana jest opłata 5 zł. Wpływy pobiera operator gliwickiej Areny.

TOALETY:
Na terenie imprezy masowej znajdują się toalety, które będą bezpłatne.

WEJŚCIA:
WEJŚCIE NA IMPREZĘ OD 18 lat!

- bilety konkursowe: E,
- media/press: brama od ulicy Akademickiej,
- osoby niepełnosprawne: wejście A,
- bilety sektor A/B: wejście A,
- bilety sektor C: wejście E,
- bilety SKY BOX: wejście C ,
- bilety VIP: wejście C.

Każda ze stref posiada własne zaplecze gastronomiczne oraz medyczne i inne.

CATERING:
Uwaga, na terenie imprezy znajdują się punkty gastronomiczne, w których będziecie mogli zaopatrzyć się w napoje chłodzące, napoje energetyczne, piwo – 3,5% oraz różnego rodzaju fast foody i przekąski.

UWAGA! PŁATNOŚCI ZA CAŁY CATERING NA TERENIE IMPREZY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA POMOCĄ ŻETONÓW!
Informacje o wymianie gotówki na żetony. Szczegółowy regulamin znajdziecie na Arenie, prosimy o zapoznanie się z nim.
Kilka informacji o wymianie żetonów:

1) Podczas trwania imprezy pod tytułem „A STATE OF TRANCE 850” (30.05.2018) płatności na stoiskach handlowych można dokonywać tylko żetonami wymienionymi w wyznaczonych i oznaczonych punktach żetonowych.
2) Żetony nie obowiązują na zakup biletów na nasze kolejne eventy, czyli Sensation Poland 2018 oraz Electronic Family Poland. Bilety na te wydarzenia możecie kupić płacąc zarówno gotówką jak i kartą.
3) W punktach żetonowych wymieniamy pieniądze na żetony. Honorujemy karty płatnicze w wydzielonych punktach.
4) Żeton wyemitowany jest w nominale o wartości 6 zł i jest podzielny na dwie części po 3 zł. PASEK ZAWIERA 5 SZT. ŻETONÓW. WARTOŚĆ PASKA ŻETONÓW – 30 ZŁ. Złotówki wymienić można najmniej na 5 żetonów (1 pasek).
5) Punkty nie przyjmują zwrotu wymienionego i niewykorzystanego żetonu.

Cenniki gastronomiczne znajdować się będą przy miejscach wymiany żetonów, a także obok punktów gastronomicznych.

Wzór żetonu poniżej.

PALARNIE:
Wszystkie palarnie znajdują się na zewnątrz obiektu. W Arenie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Każdy sektor ma swoje palarnie.

DEPOZYTY:
Depozyt (szafki depozytowe) znajduje się po lewej stronie głównego wejścia (A). Dostępny jest tylko z zewnątrz. Odbiór przedmiotów dostępny dopiero po wyjściu z Areny. W depozycie obowiązuje kontrola bezpieczeństwa wnoszonych rzeczy do depozytu. Koszt: 30 zł.
Regulamin znajduje się przy depozycie.

PARKINGI:
Parkingi obsługiwane są przez operatora Arena Gliwice. Wpływy z parkingów pobiera Arena Gliwice. Parkingi są płatne gotówką na miejscu, ale bilety można nabyć również drogą elektroniczną, LINK: https://abilet.pl/impreza/asot-850-parking-4583

Ilość ograniczona.

TRANSPORT:

Z dworca w Gliwicach jak i z dworca w Katowicach będzie dostępna komunikacja obsługiwana przez GTV BUS (oficjalnego partnera ASOT 850) z Dworca Głównego w Katowicach oraz Dworca Głównego w Gliwicach. Wszelkie informacje oraz ceny dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/GtvPartyBus/photos/a.370067973127739.1073741829.282967628504441/1287802861354241/?type=3&theater
Wpływy za bilety przejazdu pobiera GTV Party Bus.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku mogą wejść na Arenę za darmo wraz z opiekunem, który posiada bilet wstępu. Organizator zapewnia asystę do miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Wejście A posiada specjalną platfromę, gdzie zapraszamy osoby niepełnosprawne.


LEKI I ZAPLECZE MEDYCZNE:

Bierzemy pod uwagę fakt, że niektóre osoby muszą mieć przy sobie w czasie imprezy leki czy np. pompy insulinowe. Prosimy o informowanie ochrony o tym fakcie przy wejściach. Wszelkie wątpliwości co do leków będą konsultowane przez służby medyczne.
Na terenie imprezy znajdować się będą punty medyczne oraz piesze patrole ratowników medycznych.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem, osoby, które będą pod znaczącym wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Areny Gliwice!

_____________________

Dokładny regulamin imprezy znajduje się na www.tme-event.com

TME Events on FACEBOOK & INSTAGRAM!
Dołącz do nas na facebooku oraz instagramie i ciesz się premierowymi informacjami o nowych eventach, a szykujemy ich naprawdę wiele! Znajdziecie tam również wszelkie multimedia i informacje z przygotowań ASOT 850!

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/TwoMoonsPL
LINK INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tme_events_poland

Zachęcamy do używania hashtagów:
#ASOT850PL
#TME

Do zobaczenia w Gliwicach!

GLIWICE. PRZYSZŁOŚĆ JEST TU.

[ENG] A State Of Trance 850 in Gliwice will take place on 30th of May! It will certainly be one of the biggest events not only this year, but also the last years, because Armin van Buuren returns after eight years to Poland with his A State Of Trance project. This unique event will take place in the modern Arena in Gliwice. Below we present a handful of valuable organizational information, which every participant of the ASOT 850 in Gliwice should be obligated to read!

Beloved, remember that this is the absolute premiere of this amazing Arena Gliwice facility. If there are any inconveniences, please be understandable.

TIME-TABLE MAIN STAGE

20:00 - OPENING OF THE GATE

22:00 - 23:00 Ruben De Ronde B2B RODG

23:00 - 00:00 KhoMha

00:00 - 01:00 Dash Berlin

01:00 - 03:00 Armin van Buuren

03:00 - 04:00 John O'Callaghan

04:00 - 05:00 Arctic Moon B2B Indecent Noise

05:00 - END OF THE EVENT

The map is below. Please read it.

asot a state of trance 2018 gliwice gym stadium ticket vip maps info

___

WOOV APPLICATION!

Find your friends, see who's set is on and always know what is happening at A State Of Trance 850 - Gliwice. Hop in, start and start discovering what Woov is. The application will have its premiere for the first time at the Polish event!

The application for the android and IOS system can be downloaded from this link:

-> woov.com/Asot850

Important organizational information:

OPEN DOOR:

- 20:00 all entries with tickets for sector A / B, C (standard),

- 20:30 media, press,

- 21:00 VIP, SKY BOX.

WARNING! Exit from the event is equivalent to the expiry of the ticket.

People who have won a ticket in competitions will have to verify their identity before entering with a valid document.

Persons in sector C can not go to the A / B sector and vice versa.

At the main entrance "A" on the premises of the mass event there will be a reception desk marked as information, where people seeking help will be able to get it in both Polish and English.

CAMERAS AND VIDEO CAMERAS:

You can not bring professional or semi-professional cameras to the event area, this also applies to GoPro cameras. You can not also bring selfiestick. You can, however, bring a powerbank.

MERCHANDISE:

On the A / B and C sectors there will be official stores where you can buy official ASOT 850 gadgets, sweatshirt and others, as well as CDs by Armin van Buuren and his brand ASOT, which officially publishes Sony Music Poland and Prologic Music.

Cloakroom:

20:00 opening of the cloakroom room.

Changing rooms are located on every level, excluding the dance floor. Changing rooms are payable and operated by the Gliwice hall operator. For each item left in the cloakroom, a fee of 5 PLN is charged. Receipts are collected by the operator of the Gliwice Arena.

TOILETS:

In the mass event there are toilets, which will be free of charge.

ENTRANCE'S:

ENTRANCE FOR THE EVENT +18 YEARS OLD!

- contest tickets: E,

- media / press: gate from ul. Akademicka,

- people with disabilities: entrance A,

- A / B sector tickets: entry A,

- C sector tickets: E entrance,

- SKY BOX tickets: entry C,

- VIP tickets: entry C.

Each zone has its own catering, medical facilities.

CATERING:

Please note that there are food and beverage outlets in the area where you can buy cool drinks, energy drinks, beer - 3.5% alk. and various types of fast foods and snacks.

WARNING! PAYMENTS FOR THE ENTIRE CATERING IN THE EVENT IS ONLY ACCEPTABLE IN TOKENS

Information on exchanging cash for chips. Detailed regulations can be found in the Arena, please read it.

Some information about replacing chips:

1) During the event titled "A STATE OF TRANCE 850" (30/05/2018), payments at trade stands can be made only with tokens listed in designated and marked token points.

2) Tokens are not valid for the purchase of tickets for our next events, ie Sensation Poland 2018 and Electronic Family Poland. You can buy tickets for these events by paying in cash or by card.

3) In tokens exchange points, we exchange money for chips. We accept payment cards at dedicated for this points.

4) The token is issued in face value of PLN 6 and is divided into two parts of PLN 3 each. THE ROW CONTAINS 5 TOKENS. THE VALUE OF THE CHIP ROW - PLN 30. You can exchange the minimum of 5 tokens (1 bar).

5) The points do not accept the return of the mentioned and unused token.

The gastronomic price lists will be located next to the tokens exchange points, as well as next to the gastronomic points.

Token pattern below.

SMOKING ROOM:

All smoking rooms are located outside the facility. In the Arena smoking tobacco products is strictly forbidden so are electronic cigarettes. Each sector has its own smoking rooms.

DEPOSITS:

Deposit (deposit lockers) is located on the left side of the main entrance (A). It is only available from the outside. Receipt of items is available only after leaving the Arena. The deposit is subject to security control of deposited items to the deposit. Cost: 30 PLN.

PARKING:

Car parks are serviced by the Arena Gliwice operator. The Gliwice Arena receives the proceeds from the parking lots. Parking is paid in cash on the spot, but tickets can also be purchased electronically, LINK: https://abilet.pl/impreza/asot-850-parking-4583

The amount of spaces is limited.

TRANSPORT:

From the station in Gliwice as well as from the station in Katowice, communication will be available supported by GTV BUS (official partner of ASOT 850) from the Main Railway Station in Katowice and the Main Railway Station in Gliwice. All information and prices available at this link:

https://www.facebook.com/GtvPartyBus/photos/a.370067973127739.1073741829.282967628504441/1287802861354241/?type=3&theater

The revenue for the travel tickets is taken by GTV Party Bus.

DISABLED PEOPLE:

People with disabilities who are in a wheelchair can enter the Arena for free along with a guardian who has an entrance ticket. The organizer provides assistance to places designed for the disabled. Entrance A has a special platform, where we invite people with disabilities.

MEDICINES AND MEDICAL WELFARE:

We take into account the fact that some people must have with them during the event drugs or, for example, insulin pumps. Please inform us about this protection at the entrances. Any doubts about medicines will be consulted by the medical services.

There will be medical facilities and pediatric patrols for medical rescuers.

WARNING! According to the regulations, people who are under the influence of alcohol or other intoxicants will not be allowed to enter the Gliwice Arena!

___

The exact rules of the event can be found at www.tme-event.com

TME Events on FACEBOOK & INSTAGRAM!

Join us on facebook and instagram and enjoy the premiere information about new events, and we're preparing a lot of them! You will also find all the multimedia and information from the ASOT 850 preparations!

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/TwoMoonsPL

LINK INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tme_events_poland

We encourage you to use hashtags:

# ASOT850PL

#TME

See you in Gliwice!

GLIWICE. THE FUTURE IS HERE.