Sunrise Festival 2018: II faza line-up’u! Malaa, Deborah de Luca i inni

известные картины и новости из мира искусства

sunrise festival 2018 ostatni kołobrzeg phase 2 faza 2 line up bilety do kupienia cena vip time table

Ostatni weekend lipca 2018 zapowiada się niezwykle gorąco. To wszystko za sprawą kolejnej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Organizatorzy własnie potwierdzili kolejne gwiazdy, które przyjadą do nadmorskiego kurortu. Malaa, Deborah de Luca, Timmy Trumpet, Bassjackers, Brohug, Fedde le Grand i Throttle uzupełniają tegoroczny line-up. Zaczyna robić się naprawdę ciekawie!

malaa dj producent france francja edm house tech techno sanrajs

Malaa to ciemna strona elektronicznej sceny tanecznej, tajemniczy producent i DJ ukrywający się zawsze pod ciemną kominiarką. Wiemy o nim jedynie to, że pochodzi z Paryża, że należy do Pardon My French, i że jego muzykę w przeciwieństwie do jego personaliów zna cały świat. Głęboki bas, mroczne melodie, końska dawka klubowej perkusji to nieodzowne składowe utworów Malaa, przemawiające w jego imieniu lepiej niż zespół ekspertów ds. PR. Malaa sukcesywnie buduje swoją markę występując na największych scenach festiwalowych i wydając intrygujące kawałki takie jak “Notorious”, “BelleVille” czy “Prophecy” z Tchamim. Tajemniczy gwiazdor wystąpi na Sunrise Festival 2018 na scenie w Amfiteatrze już pierwszego dnia Festiwalu.

deborah de luca italy włochy techno house djka dj producer line up sanrise

Deborah de Luca to urodzona w 1980 roku utalentowana włoska producentka dorastająca w cieniu żagli Scampia na peryferiach Neapolu. Swojej muzycznej drogi szukała długo, ale w końcu z pomocą Giuseppe Cennamo (Sci + Tech, 8Bit, Carillon) wkroczyła na odpowiednie tory i obrała kurs na techno. Pod okiem mentora dojrzewała muzycznie, tworzyła pierwsze utwory i odkrywała nowe lądy dj-skie. Jest założycielką wytwórni sola_mente w której wypuszcza swoje muzyczne arcydzieła takie jak „Last Song For You“ czy „Guitar“ i „Sleeping With You“. Techno-rewelacja prosto z południowej części Włoch wystąpi na Sunrise Festival na nowej scenie w piątek 27 lipca.

timmy trumpet australia edm trąbka trombka freaks sunrise festival dj

Timmy Trumpet to australijski artysta, który swoją karierę na scenach EDM rozpoczął od… grania na trąbce. Jego pasja, muzyczne mistrzostwo oraz niezwykła łatwość w tworzeniu melodii sprawiły, że szybko stał się stałym bywalcem DJ-skich występów na Ibizie i w końcu postanowił sam zostać producentem. Nie musimy chyba dodawać, że momentalnie dostał się do wielkiej czołówki reprezentantów sceny EDM. Jego pierwszym międzynarodowym hitem solowym był utwór „Freaks“ wydany w 2014 roku. Kolejnymi utworami, które zrobiły zamieszanie na rynku były „Toca“ z Carnagem i KSHMR’em oraz „Party Till We Die“ z MAKJ’em. Timmy Trumpet wystąpi po raz pierwszy przed kołobrzeską publicznością na scenie na parkingu w drugim dniu Sunrise Festival 2018.

bassjackers edm dj producent house parking kołobrzeg kolobrzeg 2018

Bassjackers to prywatnie przyjaciele, zawodowo partnerzy. Żywe legendy holenderskiej sceny EDM-u władające konsoletą z z niezwykłą maestrią. Ich klubowe rakiety, takie jak „Savior“, „Memories“ czy „Pillowfight“ zawsze trafiają do celu i porywają do tańca wszystkich bez wyjątku. Bassjackers zamierzają przetestować moc nagłośnienia Sunrise Festival 2018 już w piątek 27 lipca na scenie na parkingu przy okazji debiutując przez kołobrzeską publicznością.

brohug dj funky funk club music klubowa muzyka trio sweden szwecja cena

BROHUG to więcej niż producenckie trio ze Szwecji, to styl… muzyczny broHouse. Dziki, momentami nawet mroczny, ale jednocześnie wzbogacony w funkowe bity, porywający do tańca, nawiązujący do korzeni elektronicznej muzyki tanecznej i podbijający sceny klubowe na całym świecie. Brohug to projekt stworzony w zaciszu studyjnego kompleksu w Szwecji przez dwójkę braci i Huggy’go (stąd właśnie nazwa Brohug), znani z mistycznego kawałka „Papparazi” i remiksu „Falling”. Warto doświadczyć nowego z Brohug, tym bardziej, że szwedzkie trio będzie gościem Sunrise festival 2018 i wystąpi 28 lipca na scenie na parkingu.

fedde le grand dj producent holandia polska sunrise festival 2018 bilety flamingo recordings

Fedde le Grand to przedstawiciel holenderskiej sceny klubowej. Swoją pasję do muzyki klubowej zmienił w sposób na życie spędzając każdą chwilę w studio w Utrechcie, gdzie powstały jego wielkie przeboje: „Put Your Hands Up For Detroit“, legendarne „Let Me Think About It“ z Idą Corr czy klubowy „Metrum“. Fedde to nie tylko utalentowany producent, ale również świetny promotor, który w swojej wytwórni Flamingo Recordings wypromował artystów takich jak Nicky Romero czy Deniz Koyu. Określany zgodnie przez bywalców Sunrise Festival honorowym rezydentem Amfiteatru powróci do Kołobrzegu pierwszego dnia festiwalu.

throttle dj radio hit producent sunrise festival polska poland 2018 bilety

Throttle to jedno z najciekawszych nazwisk na scenie klubowej i hipnotyzujący talent, którego niesamowity rozwój śledzimy z wypiekami na twarzy. Jego kariera muzyczna zaczęła się w wieku 8 lat, kiedy to rozpoczął naukę gry na gitarze. Solidne podstawy pozwoliły młodemu muzykowi na zbudowanie bogato wyposażonego warsztatu muzycznego i rozpoczęcie produkcji pierwszych elektronicznych bitów. Już jako nastolatek Throttle produkował kawałki o niebagatelnym potencjale i jedynie kwestią czasu był moment, w którym usłyszy o nim cały świat. Moment ten nadszedł oczywiście szybciej niż się spodziewaliśmy – Throttle wygrał bowiem konkurs na remiks dla Louis La Roche, a następnie wyprodukował singiel „Reasons” będący częścią Project 46 i goszczący przez ponad tydzień na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się utworów Beatport. Throttle na swoim koncie ma dzisiaj wspólne utwory z Oliverem Heldensem czy Galantis i radiowy przebój „Hit The Road Jack“. Zadebiutuje w Kołobrzegu w pierwszym dniu Sunrise Festival na scenie na parkingu.

Przypominamy, że trwa pre-rejestracja biletów na Sunrise Festival 2018. Uczestnicy mogą dokonać rezerwacji biletów w uśrednionej cenie 199zł i opłacić je między 25 a 28 dniem lutego na stronie www.bilety.sunrisefestival.pl. Cena biletów w sprzedaży regularnej zaplanowanej na 1 marca 2018 będzie wyższa.

ENG:

The last weekend of July 2018 promises to be extremely hot. And all this thanks to the next edition of the Sunrise Festival in Kołobrzeg. The organizers have just confirmed the next stars who will come to the seaside resort. Malaa, Deborah de Luca, Timmy Trumpet, Bassjackers, Brohug, Fedde le Grand and Throttle complete this year's line-up. It starts to get really interesting!

Malaa is the dark side of the electronic dance scene, a mysterious producer and DJ always hiding under a dark balaclava. We only know that he comes from Paris, belongs to Pardon My French, and that his music, unlike his personalities, is known around the world. Deep bass, dark melodies and a megadose of club percussion are indispensable components of Malaa's compositions, speaking on his behalf better than a team of PR experts. Malaa gradually builds its brand appearing on the largest festival stages and publishing intriguing songs such as "Notorious", "BelleVille" and "Prophecy" with Tchami. A mysterious star will perform at the Sunrise Festival 2018 on stage at the Amphitheatre on the first day of the Festival.

Deborah de Luca is a talented Italian producer born in 1980, growing up in the shadow of the Sails of Scampia on the outskirts of Naples.She was searching her music for a long time, but finally with the help of Giuseppe Cennamo (Sci + Tech, 8Bit, Carillon) she got on the right track and took a course on techno.Under the supervision of her mentor, she matured musically, created her first songs and discovered new DJ areas.She is the founder of the sola_mente record company, in which she releases her musical masterpieces such as "Last Song For You" or "Guitar" and "Sleeping With You".Techno-revelation straight from the southern part of Italy will perform at the Sunrise Festival on the new stage on Friday 27 July.

Timmy Trumpet is an Australian artist who began his career on EDM stages... playing trumpet. His passion, musical mastery and unusual ease in creating melodies meant that he quickly became a regular DJ in Ibiza and finally decided to become a producer. We do not need to add that he immediately got to the big top of the EDM scene. His first international solo hit was the song "Freaks" released in 2014.The next songs that caused a great deal of confusion on the market were "Toca" with Carnag and KSHMR and "Party Till We Die" with MAKJ. Timmy Trumpet will perform for the first time in front of the audience in Kołobrzeg on the stage in the parking lot on the second day of Sunrise Festival 2018.

Bassjackers are friends and business partners. Living legends of the Dutch EDM scene using the console with extraordinary mastery. Their club rockets, such as"Savior", "Memories" or "Pillowfight" always reach the goal and makeeveryone dance without exception. Bassjackers intend to test the power of the Sunrise Festival 2018 sound system on Friday 27 July on the stage in the parking lot and that will be their debut in front of the audience in Kołobrzeg.

BROHUG is more than a producer trio from Sweden, it's a music style of... broHouse. Wild, at times even dark, but at the same time enriched with funky bits, making you want to dance, referring to the roots of electronic dance music and conquering club scenes around the world. Brohug is a project created in the quiet of a studio complex in Sweden by two brothers and Huggy (hence the name Brohug), known for their mystical composition "Papparazi" and the remix of "Falling". It is worth experiencing something new with Brohug, all the more that the Swedish trio will be a guest of Sunrise Festival 2018 and will perform on the stage on the parking lot on July 28.

Fedde le Grand is a representative of the Dutch club scene.He changed his passion for club music in a way of life, spending every moment in the studio in Utrecht, where he made his big hits:"Put Your Hands Up For Detroit", the legendary "Let Me Think About It" with Ida Corr or club "Metrum".Fedde is not only a talented producer, but also a great supervisor who promoted artists such as Nicky Romero and Deniz Koyu in his record company Flamingo Recordings. Determined by the Sunrise Festival regulars as an honorary resident of the Amphitheatre, he will come back to Kołobrzeg on the first day of the festival.

Throttle is one of the most interesting names on the club scene and mesmerizing talent, whose amazing development we follow with bated breath. His musical career began at the age of 8, when he started to learn to play the guitar. A solid foundation allowed the young musician to build a richly equipped music workshop and start producing the first electronic bits. Even as a teenager, Throttle produced compositions with considerable potential, and the moment when the whole world would hear about him was just a matter of time. This moment came naturally faster than we expected - Throttle won the remix competition for Louis La Roche, and then he produced the single "Reasons" which is a part of Project 46 and hosted for over a week in the first place of the best-selling Beatport tracks. Today, Throttle has songs with Oliver Heldens and Galantis and radio hit "Hit The Road Jack” to his credit. He will make his debut in Kołobrzeg on the first day of Sunrise Festival on the parking lot stage.

We remind you that pre-registration of tickets for the Sunrise Festival 2018 is in progress. Participants can book tickets at an average price of PLN 199 and make a payment between February 25 and 28 at www.bilety.sunrisefestival.pl.The price of tickets in the regular sale scheduled for March 1, 2018 will be higher.